Cement niebieski Cemex

  • CEM II/B-V 32,5 R (Niebieski) 1,4t/paleta – 25kg worek

Właściwości

— Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)

— Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach

— Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych

— Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów

— Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych

Zastosowania

Cement NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik

— Zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku

— Zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu

— Betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstru- kcyjnych budynku

— Wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów)

— Podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbu- dów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych

— Chudego betonu na podbudowy

— Betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabryka- tów betonowych, takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.

Kategorie: ,

CEGIELNIA W PACANOWIE

Cegielnia Pacanów od 1933 r. produkuje najwyższej jakości cegły. Korzystamy z autorskich technologii, starannie doskonalonych już od trzech pokoleń.

INFORMACJE

Przyjmujemy płatność przelewem i gotówką. Oferujemy transport i rozładunek nawet niewielkich zamówień w promieniu do 100 km od Pacanowa.

CEGIEŁKA-BIS TO:

  • ogromny asortyment materiałów i chemii budowlanej,
  • wygodna współpraca i stałe zaopatrzenie budowy.