Wapno hydratyzowane białe CEMEX


  • Opakowanie 

– Jednostkowe: Worek 25 kg

– Zbiorcze: Paleta ofoliowana 750 kg

  • Właściwości 

— doskonała plastyczność i urabialność

— biała barwa – pozwalająca wydobyć walory dekoracyjne tynków i gładzi

— bardzo duże rozdrobnienie– kształtujące wysoką wydajność zapraw i tynków

— wysoka zasadowość – dzięki której wapno posiada właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące

— zdolność do absorbowania wody i jej retencji w zaprawie

— odporność na powstawanie rys w zaprawach, tynkach i gładziach

— poprawa odkształcalności i współpracy zaprawy z elementami murowymi

  • Zastosowania

— zaprawy murarskie cementowo-wapienne i wapienne, przygotowywane na placu budowy

— tradycyjne tynki cementowo-wapienne i wapienne, aplikowane ręcznie lub maszynowo

— tynki renowacyjne oraz gładzie, szlichty i farby wapienne

— mieszanki do stabilizacji i wzmocnienia struktury gruntów, jako podłoża budowlanego

— oczyszczanie ze związków siarki i azotu oraz immobilizacja innych zanieczyszczeń gazów odlotowych (spalin) powstających ze spalania węgla w elektrowniach

— w rolnictwie – jako nawóz oraz do zobojętniania kwaśnej gleby

— do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych

— do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej

Kategorie: ,