Cement Niebieski CEMEX


  • CEM II/B-V 32,5 R (Niebieski) 1,4t/paleta – 25kg worek
Kategorie: ,

Opis

Właściwości

— Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)

— Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach

— Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych

— Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów

— Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych

Zastosowania

Cement NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik

— Zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku

— Zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu

— Betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstru- kcyjnych budynku

— Wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów)

— Podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbu- dów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych

— Chudego betonu na podbudowy

— Betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabryka- tów betonowych, takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.