Cement czerwony CEMEX


  • CEM I 42,5R (Czerwony) 1,4t/paleta – 25kg worek
Kategorie: ,

Opis

Właściwości

— Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)

— Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania

— Przyspieszony czas wiązania

— Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)

— Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach

— Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw

— Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

 

Zastosowania Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla

— Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym, m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wień- ce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe

— Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betono- wych, takich jak: bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.

— Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo-wapienne)

— Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych